Lär känna varandra

Var noga med att tillbringa lite tid ensam med den katt eller de katter som du vill ta hem. Fråga personalen på djurpensionatet om det finns något tyst rum där du kan vara med katten. Att vara på ett katthem kan vara extremt stressigt och skrämmande för en katt så det kan ta några minuter innan hon lugnar ner sig och tillåter sin riktiga personlighet att komma fram.

De flesta djurhem har redan gjort en ordentlig hälsokontroll och katten har med stor sannolikhet alla vaccinationer och är kastrerad. Men, ge din katt en ordentlig genomgång från nos till svans för att kontrollera om det finns några hälsoproblem.